Toten prosti Gå til Gjøviks nettsider Gå til Vestre Totens nettsider
     

Påskemåltid Skjærtorsdag

Bli med på tradisjonelt Påskemåltid på Bygdstua - Skjærtorsdag kl. 19.00

Påskemåltidet er en historiefortelling, som man i det her kan erfare gjennom smak, lukt, hørsel og syn. Når vi feirer påskemåltid blir vi del av en historie som går helt tilbake til utgangen av Egypt. Det var under et påskemåltid at Jesus tok brød og vin og gav til sine venner. «Ta dette og ét det». «Drikk alle av den». «Gjør dette til minne om meg». Jesus gav påsken en ny dimensjon. Ved hans død og oppstandelse etablerte han et nytt paktsfellesskap.

Ved å gå igjennom både den opprinnelige påskefortellingen fra Egypt og se hvor nær sammenheng den har med det kristne påskebudskapet, vil alle få oppleve en spennende erfaring.

Det dekkes langbord i storsalen på Bygdestua, hvor vi spiser det tradisjonelle påskemåltidet. Underveis er det en liturgisk ramme. Det blir cellomusikk ved Olve Wendelbo. Velkommen. 

Påmelding på SMS til sokneprest Eystein Alexander Elde: mob: 47602915

 

 

Trosopplæring

Menighetsblad

Kontakt

Kirkevergen:
Tlf. 61 14 15 11 

HoffKapp og Nordlien 
menighetskontor:
Tlf. 61 16 59 10

Balke menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 20

Kolbu menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 10