Toten prosti Gå til Gjøviks nettsider Gå til Vestre Totens nettsider
     

Årsmøter 2017

 

Kapp menighetsråd innkaller til menighetens årsmøte søndag 26. mars 2017. Årsmøtet avholdes etter gudstjenesten i Kapp kirke. Saker til behandling: Eventuell justering av soknegrensene. Ordinære årsmøtesaker

Balke menighetsråd innkaller til menighetens årsmøte søndag 12. mars 2017. Årsmøtet begynner etter gudstjenesten i Totenviken kirke.

Kolbu menighetsråd innkaller til menighetens årsmøte søndag 26. mars 2017. Årsmøtet begynner etter gudstjenesten i Kolbu kirke.

Hoff menighetsråd innkaller til menighetens årsmøte søndag 2. april 2017. Årsmøtet begynner etter gudstjenesten i Hoff kirke.

Nordlien menighetsråd innkaller til menighetens årsmøte søndag 21. mai 2017. Årsmøtet begynner etter gudstjenesten i Nordlien kirke.

Trosopplæring

Menighetsblad

Kontakt

Kirkevergen:
Tlf. 61 14 15 11 

HoffKapp og Nordlien 
menighetskontor:
Tlf. 61 16 59 10

Balke menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 20

Kolbu menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 10